Ideen bag vores Qigong-forening

Qigong er en kinesisk betegnelse for, at man via bevægelser vækker livsenergien i kroppen, – og den særlige form for bevægelse, som  praktiseres i Tao Qigong Heling, symboliseres i vores logo.

Skaberen af logoet er Kunstterapeut og praktiserende indenfor Tao Qigong Heling: Birgit Rasmussen.

To modsatrettede kræfter møder hinanden: Det blå strømmende vand interagerer med det gyldne glødende kul.

Når vand (den feminine kraft) og ild (den maskuline kraft) påvirker hinanden, skabes der en sjælelig og neurologisk balance. Tao Qigong Heling forestår en nænsom indre neurologisk forløsende proces i kroppen.

Den røde svirpende streg hen over ild & vand illustrerer, hvordan der må en vækkende kraft/bevidsthed til, for at vand-ild- samarbejdet kommer igang.

Logoet i sin helhed henviser til, hvad vi oplever at vi kan med Tao Qigong Heling:

“Opløse spændinger i krop og sjæl, gennem ærlig og inderlig bevægelse”

Når du arbejder med at opløse spændinger, arbejder du med din krops led, med din krops nerveimpulser, med din bevidsthed og med måden hvorpå Qi-energien flyder i din krop. Du præsenteres for ubrudte og runde bevægelser, og herigennem arbejder du med nogle faste principper, som indlæres trin for trin i træningen.

Når du følger principperne for ´ærlig og inderlig bevægelse´, giver Qigong mere end afspænding, – spændingerne får mulighed for at forsvinde for altid.

Ved en opløsning sker der ikke kun noget i din krop men også i din sjæl. Sjælen ses i taoismen som stærkt medvirkende til, at du sanser og er i stand til at reflektere på det, du sanser.

Når vi taler om ærlighed i forbindelse med bevægelse, forstår vi det som den holdning du indtager, når du lader alt det mest naturlige/upyntede og måske kiksede i dig, komme til udtryk med accept og kærlighed. Med taoistisk sprogbrug kaldes dette  “at handle uden nogen form for anstrengelse” = Wu Wei.

Når vi taler om inderlighed i forbindelse med bevægelse, forstår vi det som den holdning du indtager, når du øver noget på en dybtfølt, cirkulerende måde, indtil du fornemmer en indefra kommende hensigt med den bevægelse du træner. Med taoistisk sprogbrug kaldes dette “at udføre med indre dygtighed” = Nei Gong.