Introduktion til Tao Qigong Heling

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tao Qigong som Helende metode.

Tao Qigong Heling er kort fortalt en psykofysisk afbalancerings-metode indenfor Qigong, som følge vandmetoden.

Tao Qigong Heling som metode er opfundet og udviklet af Jonnah M. A. Nielsen. Du kan læse mere om den samlede metode på www.taoqigongheling.dk.

Kort fortalt om metodens indhold:

  • Vandmetode Qigong – at åbne kroppens led, øge sensitiviteten, grounde kropsstillingerne, udnytte polær balance, skærpe det indre fokus og forbedre vægtfordelingen i kroppen.
  • Psykologiske og energimedicinske aspekter – at rumme og udvikle følelseslivet,  at afdække spændinger i kroppen og afbalancere dens energiressourcer.
  • Livshistoriske processer – at afdække uhensigtsmæssige mønstre fra dit liv, at komme ud af dårlige vaner og integrere nye indsigter og handlemuligheder.

NB: I foreningstræningen ligger hovedvægten på Vandmetode Qigong.

Men i takt med at ærlighed og inderlighed bliver en mere velkendt del af udøvernes praksis, kommer vi også i berøring med temaer indenfor psykologi, energimedicin og livshistorie. Derfor berører al undervisning også disse aspekter.

Vil du vide mere? Se Tao Qigong Helings metoden, eller se foreningens fagbeskrivelse.