Introduktion til Tao Qigong

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tao Qigong som Helende metode.

Tao Qigong er en samlet metode indenfor Qigong som inkluderer principperne for Heling og Vandmetodepraksis. Metoden er udviklet af Jonnah M. A. Nielsen. Du kan læse mere om den samlede metode på www.taoqigongheling.dk.

I metoden som helhed indgår:

  • Taoistisk Vandmetode Qigong – at åbne kroppens led, øge sensitiviteten, grounde kropsstillingerne, udnytte polær balance, skærpe det indre fokus og forbedre vægtfordelingen i kroppen.
  • Psykologiske og energimedicinske aspekter – at rumme og udvikle følelseslivet,  at afdække spændinger i kroppen og afbalancere dens energiressourcer.
  • U-turn-processer – at afdække uhensigtsmæssige mønstre fra dit liv, at komme ud af dårlige vaner og integrere nye indsigter og handlemuligheder.

NB: I foreningstræningen ligger hovedvægten på Taoistisk Vandmetode Qigong.

Men i takt med at ærlighed og inderlighed bliver en mere velkendt del af udøvernes praksis, kommer vi også i berøring med temaer indenfor psykologi, energimedicin og u-turn-processer. Derfor berører al undervisning også disse aspekter.

Vil du vide mere? Se Tao Qigong Helings metoden, som foreningens fagbeskrivelse også er udformet ud fra.