Introduktion til Tao Qigong

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tao Qigong er en Helende Qigong-metode.

Tao Qigong Heling er udviklet af Jonnah M. A. Nielsen, som du kan læse mere om på www.taoqigongheling.dk. Metoden berører flere aspekter, som handler om at afdække og afbalancere kroppen og livenergien.

I metoden indgår:

  • Taoistisk Vandmetode Qigong – i bevægelserne arbejder du med at åbne kroppens led, øge sensitiviteten, grounde kropsstillingerne, udnytte polær balance, skærpe det indre fokus og forbedre vægtfordelingen i kroppen.
  • Psykologiske og energimedicinske aspekter – handler om at rumme og udvikle følelseslivet, tage vare på din livshistorie og dine kvaliteter og blive mere integreret som menneske.
  • U-turn-processer – handler om at undersøge og definere spændinger og smerter, foretage en rejse gennem uhensigtsmæssige vaner og mønstre – vende rundt og komme ud på den anden side med nye ressourcer.

NB: I foreningstræningen ligger hovedvægten på Taoistisk Vandmetode Qigong.

Men jo mere ærlighed og inderlighed der kommer ind i din praksis, jo mere kommer du også i berøring med temaer indenfor psykologi, energimedicin og u-turn-processer. Derfor berører al undervisning også disse aspekter.

Her kan du læse foreningen Tao Qigong Himmerlands fagbeskrivelse, som tager udgangspunkt i Jonnahs metode.