Fagbeskrivelse – revideret 2019

Tao Qigong Heling – metode og træning.

Tao betyder vejen: selvoplevelsens vej, helhedens vej, naturlighedens vej, balancens vej.

Qigong betyder at bevæge, træne eller kultivere kroppens livsenergi.

Den taoistiske vej til at bevæge kroppens livsenergi er en ikke-diskriminerende vej – det vil sige, at man i praksis vægter og påskønner alt hvad der dukker op, og ser det som et potentiale til at leve i harmoni med alt, hvad der sker i ens liv.

Uden skelen til om man oplever den måde, livsenergien kommer til udtryk på, som værende lys eller mørk, let eller tung, tager man blidt og opmærksomt imod den. Man presser ikke kroppen til at tage sig anderledes ud, end den gør og man accepterer at tingene lige nu ser ud/føles som de gør. Man arbejder med ”det man har” og forløser det fra livshæmmende faktorer. Derfor taler man i taoisme (som for øvrigt også i vestlig dybdepsykologi) om bevidsthed og det, der kaster skygge for bevidstheden. Og det handler om at blive bedre og bedre til at være bevidst i sin træning.

Denne bevidsthed er en god katalysator for at arbejde med tingene inde fra kroppens centrum og ud, og det er en god forudsætning for at opløse/forløse blokeringer og spændinger på en blid og ikke-forcerende måde.

At arbejde med Heling betyder, at man lader helbredelse forløbe på kroppens egne betingelser og i forhold til,  hvad man som enkeltmenneske har med sig fysisk og energetisk. Derfor vil Heling forløbe forskelligartet fra person til person. Du behøver ikke at arbejde med dit intellekt, det handler i langt højere grad om at få tillid til din krops intuitive fornemmelser.

Det meditative fokus i Tao Qigong Heling hviler på vandets, lysets eller smilets natur. Meditationerne har til formål at give er rum for helbredelse og at søge igennem passager i kroppen, der hvor der er mindst modstand. Uden om forhindringer og blokeringer finder vand, lys eller smil ind til de dybeste steder i kroppen og energifeltet på den mest ubesværede og naturlige måde – og uden at intellektet blander sig. Med meditationerne vil opløsningen af blokeringer komme ubemærket af sig selv, når kroppen og sjælen er moden til det. Dermed elimineres egoets tendens til at ville presse og kontrollere og dermed skabe uholdbare eller livshæmmende situationer.

Bevægelserne i Tao Qigong Heling er præget af cirklende, spiraldrejede bevægelser, som du lærer at udføre mere og mere præcist og ubesværet. Spiral Qigong kaldes kunsten at skildre naturens liv. Til alle bevægelser er der fine symbolske billeder, som illustrerer den stemning og den kvalitet/ressource der udfordres i øvelsen. Det er med til at stimulere dine legende, kreative og spirituelle sider.

Hvis man f.eks. udfører ”tiger-øvelse” handler det om at træne i tre trin: 1. undersøge tigerens bevægelser. 2. lave tigerens bevægelser uden at tænke. 3. blive tigeren!

Det jeg ser, vækker jeg. Det jeg berører, husker jeg. Det jeg gør, forstår jeg.