Fagbeskrivelse – anno 2013

Fagbeskrivelsen er under revidering.

Tao Qigong – en Helende metode ifølge Taoistisk Vandmetode.

Tao betyder vejen: selvoplevelsens vej, helhedens vej, naturlighedens vej, balancens vej.

Qigong betyder at bevæge, træne eller kultivere kroppens livsenergi (*).

Den taoistiske vej til at bevæge kroppens livsenergi er en ikke-diskriminerende vej – det vil sige, at man i træningen vægter og påskønner alt hvad der dukker op, og ser det som et potentiale til forvandling.

Uden skelen til om man oplever den måde, livsenergien kommer til udtryk på, som værende lys eller mørk, let eller tung, tager man blidt og opmærksomt imod den. Man presser ikke kroppen til at tage sig anderledes ud, end den gør, man accepterer at tingene lige nu ser ud/føles som de gør, og arbejder så med ”det man har” frem mod forvandling. Derfor taler man i taoisme (som for øvrigt også i vestlig dybdepsykologi) om bevidsthed og det, der kaster skygge for bevidstheden. Og det handler om at blive bedre og bedre til at være bevidst i sin træning (**).

Denne bevidsthed er en god katalysator til at kunne arbejde med tingene inde fra kroppens centrum og ud, så du opløser/forløser blokeringer og spændinger (***)på en blid og ikke-forcerende måde.

At arbejde med vandmetoden betyder, at du lader heling (****) forløbe på kroppens egne betingelser, og i forhold til hvor moden kroppens energi-system og energi-matrix er. Derfor vil heling forløbe forskelligartet fra person til person. Du behøver ikke at arbejde med dit intellekt, det handler i langt højere grad om at få tillid til din krops intuitive fornemmelser.

Hvis du tænker på, hvordan vand opfører sig, ved du, at det altid vil søge igennem en passage, der hvor der er mindst modstand. Uden om forhindringer og blokeringer finder vandet til de dybeste steder på den mest ubesværede og naturlige måde – især når intellektet ikke blander sig. Der er ingen grund til at nedbryde blokeringer, grænser og diger, der hvor der stadig er behov for at opretholde sådanne. Opløsningen af disse blokeringer vil komme ubemærket af sig selv, når kroppen er moden til at lade vandet strømme nye veje. Dermed elimineres egoets tendens til at ville styre og kontrollere for at nå så hurtigt et resultat som muligt, – en tendens der let kan resultere i lækager med manglende stabilitet til følge.

Bevægelserne i Tao Qigong er præget af cirklende, spiraldrejede bevægelser, som du lærer at udføre mere og mere ubesværet. Qigong kaldes da kunsten at skildre naturens liv.

Til alle bevægelser er der fine symbolske billeder, som illustrerer den stemning og den kvalitet/ressource der udfordres i øvelsen. Det er med til at stimulere dine legende, kreative og spirituelle sider.

Hvis man f.eks. udfører ”tiger-øvelse” handler det om at træne i tre trin:
1. undersøge tigerens bevægelser
2. lave tigerens bevægelser uden at tænke
3. blive tigeren!

Det jeg ser, vækker jeg.
Det jeg berører, husker jeg.
Det jeg gør, forstår jeg.

 Noter 

(*): Ifølge Taoistisk forståelsesramme kommer livsenergien til udtryk i kroppen på fem forskellige måder: som genetisk særpræg, som vejrtrækningsrytme, som følelser, som opmærksomhed/bevidsthed og som modtagelse/omsætning af næring. Dette udnyttes på en specifik måde i Tao Qigong-metoden.

(**): Udøvelsen sker gennem instrueret eller superviseret fællestræning. Tao Qigong-metoden bygger på specifikke og vidtgående energi-medicinske principper, hvis mål er at sikre udøveren en enkelt og dybtgående trænings-metode, som kan holde livet ud.

(***) blokeringer og spændinger kan komme til udtryk som fysisk smerte, følelsesmæssig fastlåsthed, mentale uklarhed, besvær med at fokusere eller besvær med praktisk udførelse. Tao Qigong-metoden behandler disse blokeringer efter en defineret fremgangsmåde.

(****): Der er bevidst valgt ordet heling, som er en indefra kommende helbredelse, som har at gøre med det genetiske, – og ikke ordet healing, som har at gøre med overførsel af energi.