All posts by Jonnah Nielsen

Supervision

bearform

Alle, der dyrker Qigong fællestræning, er med til at udbrede aktiviteten.

I træningsgrupperne har jeg som underviser og konceptholder igennem 15 år gang på gang på gang hørt, hvad folk ønsker at opleve sammen igennem deres træning, og det kan koges ned til fire simple ord:

”fred, sindsro, nænsomhed og regeneration”.

Går vi dybt nok i os selv, ved vi det godt: ægte fred kommer af hele tiden at forny vores eget indre og sætte spørgsmålstegn ved, om vi individuelt er på rette vej – eller om der skal ske justeringer. Fred er ikke ensbetydende med stagnation, fred er en evig udviklende proces i hver enkelt af os.

Træningsgrupper kan gå i stå udviklingsmæssigt, hvis ikke der bliver stillet nye spændende spørgsmål. Og de kan gå i stå, hvis ikke der bliver vist den fornødne plads og respekt for den enkeltes proces med de trænings-elementer, der allerede er i gang.

Det kan dreje sig om små hjertelige og humoristisk korrektioner, som lige gør, at man kommer et mere forløsende sted hen med sin træning. Det kan dreje sig om små misforståelser, der altid uundværligt sniger sig ind, og som man bliver helt lettet over at opdage, så man kan komme videre på en mere åben måde.

Ingen udvikling – intet liv.

Ingen udvikling – ingen fremning af Tao Qigong.

Derfor er supervision vigtig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I foreningens grupper modtager alle deltagere regelmæssig supervision. Også alle foreningens individuelt trænende modtager regelmæssig supervision.

Supervision betyder vejledning.

Igennem vejledning kan alle bedre støtte hinanden på hver sit individuelle trin og på den måde give energi til fællesskabet ! Vi lærer om at være sammen, selv om vi er i hver sin individuelle proces. Og måske netop fordi vi får redskaber til at være hver vores sted, er fællesskabet muligt.

Som sådan kan en gruppe have en meget vigtig funktion – og alle der dyrker Tao Qigong ved, at der sker mange ting med én – både fysisk, mentalt og emotionelt – såvel i gruppen som individuelt, og at disse ting reelt efterlader et behov for vejledning.

Gruppen er den, der giver én en oplevelse af samhørighed med andre mennesker. Og noget af det mest forløsende for os mennesker kan være, at opleve at blive accepteret som man er af en gruppe, – få lov til at opleve sin egen individualitet blomstre i fællesskabet. Denne realitet kan forløse individuelle processer lang ud over, hvad vi forestiller os i første omgang.

Jonnah.